DEC-DAF  
เทคโนโลยีเด่น
ข้อดีของระบบ DEC
การใช้งาน DEC เสริมระบบจุลินทรีย์
ผลงานและผลทดสอบ
คลิปวีดีโอ
 
สาธิตการบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
สาธิตระบบแยกตะกอนด้วยระบบ Electroflotation
ระบบ DEC ติดตั้งที่อาคาร ปตท. สผ. สำนักงานใหญ่
ทดสอบระบบ DEC ที่โรงแรม เมโทรโพล จ. ภูเก็ต
ทดสอบระบบ DEC-DAF ที่ BIG C สุขสวัสดิ์
ทดสอบ DEC-DAF ที่อาคารรักคุณเท่าฟ้า ดอนเมือง
ทดสอบระบบ DEC-DAF ที่โรงงานปลากระป๋องตราสามแม่ครัว
ทดสอบระบบ DEC-DAF ที่ห้างสรรพสินค้า Central City บางนา
เครื่องบีบอัดตะกอน Screw Type
 

การตกตะกอนด้วยไฟฟ้า หรือ Direct Electric Coagulation เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ในการบำบัดน้ำเสีย ใช้ต้นทุนในการติดตั้งและดำเนินการต่ำกว่าระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป อีกทั้งประหยัดเวลาในการบำบัดมากกว่าระบบอื่นๆ อีกด้วย ระบบนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้ระบบนี้น้อย หรือแทบไม่มีผู้ประกอบการใดรู้จักระบบนี้เลย

ได้มีการใช้ระบบ Direct Electric Coagulation ในต่างประเทศ อาทิ เช่น

  • ปี 1889 ใน UK (Vik et.al. 1984) London Plant สำหรับบำบัดน้ำทิ้ง
  • ปี 1956 ใน UK (Matteson et.al. 1995) ใช้บำบัดน้ำจากแม่น้ำ

Direct Electric Coagulation ใช้หลักการไฟฟ้าเคมี โดยการเติมประจุไฟฟ้าให้กับน้ำเสียที่ผ่าน เข้ามายังขั้วไฟฟ้าชนิดพิเศษ ( Electrode) เมื่อน้ำเสียได้รับประจุไฟฟ้า สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าและเกิดการตกตะกอนแยกชั้นขึ้น จากนั้นจึงแยกตะกอนหรือชั้นของแข็งออกจากน้ำ น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดนี้มีลักษณะใสกว่าน้ำก่อนการบำบัดอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 1) และส่วนใหญ่สามารถปล่อยลงสู่ชุมชนได้ทันที หรือผ่านระบบบำบัดอื่นเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยทั่วไประบบ Direct Electric Coagulation สามารถกำจัด สารแขวนลอย, ตะกอน, โลหะหนัก, ไขมัน, โปรตีน ฯลฯ และสามารถลดค่า BOD และ COD ได้มากกว่า 95%


•  ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เช่น Aerated Lagoon, Activated Sludge เป็นต้น

•  ใช้ต้นทุนในการติดตั้งและดำเนินการต่ำกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบทั่วไป

•  ใช้เวลาในการบำบัดน้อยกว่าระบบอื่นๆ โดยระบบ Direct Electric Coagulation ใช้เวลา ในการตกตะกอน และทำให้ค่า BOD และ COD ของน้ำได้มาตรฐานในเวลาเฉลี่ยเพียง 10-60 นาที ในขณะที่ระบบทั่วไปต้องใช้เวลาเป็นวันๆ ในการบำบัด

•  สามารถแยกตะกอนและสารแขวนลอยออกจากน้ำเสียได้หลายชนิด เช่น ไขมัน, โปรตีน, โลหะหนักชนิดต่างๆ, สารแขวนลอยต่างๆ, เชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการตกตะกอน น้ำที่ผ่านการบำบัดจึงสะอาดปลอดภัยเนื่องจากไม่มีสารเคมีเจือปน

•  น้ำที่ผ่านกระบวนการ สามารถนำมาทำให้บริสุทธิ์ได้ง่ายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และต้นทุนของน้ำที่ได้ต่อหน่วยปริมาตรยังมีราคาต่ำอีกด้วย

•  ระบบ Direct Electric Coagulation สามารถติดตั้งแบบเดี่ยว หรือควบคู่กับระบบอื่นๆ และยังสามารถใช้ระบบนี้เสริมเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินการ เนื่องจากระบบนี้ใช้พื้นที่น้อยจึงง่ายในการติดตั้งเสริม

สำหรับน้ำเสียที่มีค่าแปรผันสูง การใช้ระบบเคมีจนต้องปรับเปลี่ยนปริมาณเคมีให้เหมาะสม อยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ามากไปก็สิ้นเปลือง ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่มีประสิทธิผล ส่วนระบบจุลินทรี ถ้ามีความแปรผันสูง เชื้อก็จะทำงานไม่ไหว ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นกัน จึงเป็นข้อดีของ Direct Electric Coagulation ที่สามารถรับสภาวะความแปรผันเหล่านี้ได้

คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่
คลิกดูรูปภาพขนาดใหญ่
อาคาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
(ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว)

242 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0-2935-5091-3 Fax. 0-2935-5094 E-Mail : aplus@aplusteam.co.th